Wat is mediation

U hebt geld te vorderen, u moet geld betalen dat u niet heeft of er is een geschil over het al dan niet te betalen bedrag. De verbouwing van uw huis schiet maar niet op. Uw opdrachtgever of werkgever stellen in uw ogen onredelijke eisen. U en uw relatie kunnen niet meer door één deur. Zo kunnen er in elke relatie conflicten ontstaan waardoor u niet meer verder kunt. Het conflict kan ook een overheid betreffen. U heeft bijv. een conflict met mensen die bij een overheid werken en die een andere opvatting hebben over uw recht(en) dan u.

Mediation betekent dat partijen die met elkaar in conflict zijn, ervoor kiezen om sámen, met behulp van een neutrale en deskundige tussenpersoon (de mediator), te zoeken naar een oplossing die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. Die oplossing kan bijv. inhouden het herstel van vertrouwen, het uit de weg ruimen van misverstanden, het vinden van een tussenweg die voor alle partijen dragelijk is etc.