Wat doet een mediator

De mediator brengt de verstoorde communicatie die in veel gevallen de oorzaak van het conflict is, weer op gang, begeleidt daarbij de betrokken partijen en structureert de gesprekken tussen de partijen, zodat deze zich kunnen concentreren op de inhoud. De mediator neemt daarbij een neutrale en onpartijdige positie in. Dat wil zeggen: hij is er voor alle partijen en neemt geen stelling.

Voor een MfN geregistreerd mediator geldt dat deze zich houdt aan de normen en waarden van de Federatie, kan aantonen dat hij gebruik maakt van exclusieve reglementen en modellen en zijn cliƫnten de toegang garandeert tot de MfN klachtenregeling en tot onafhankelijke tuchtrechtspraak.
Hij / zij wordt periodiek getoetst op zijn of haar kennis en kunde.

De rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand werken uitsluitend met MfN-registermediators: zij (dienen te) werken met beheersing en borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard.