Wie zijn wij

mr C.L. (Tineke) Liebregs: MfN geregistreerd mediator, oud-advocaat, oud-voorzitter ombudscommissie gemeente Deft, oud-plv. lid bestuur Hoogheemraadschap Delfland, voormalig gemeentesecretaris, lid div. bestuurlijke en politieke netwerken.

Aandachts- en conflictgebieden:

 • overeenkomsten (uitleg van, zowel als uitvoering van overeenkomsten),
 • arbeidsgeschillen, ook binnen overheidsorganisaties,
 • relatieconflicten,
 • geschillen tussen overheden,
 • geschillen tussen overheidsorganisaties en derden (burger – overheid; dienstverleners – overheid),
 • geschillen binnen en met samenwerkingsverbanden (privaatrechtelijk, zoals maatschappen en vennootschappen, publiekrechtelijk, zoals gemeenschappelijke regelingen).

mr E. (Erik) Meijer: MfN geregistreerd mediator, advocaat, oud gemeenteraadslid, oud rijksambtenaar.

Aandachts- en conflictgebieden:

 • overeenkomsten (uitleg van, zowel als uitvoering van overeenkomsten),
 • arbeidsgeschillen,
 • echtscheidingen, alimentatieconflicten, conflicten in de sfeer van het omgangsrecht, ouderschap,
 • relatieconflicten,
 • jeugdrecht,
 • strafrecht,
 • geschillen tussen overheidsorganisaties en derden (burger – overheid; dienstverleners – overheid).