In het kort

U KUNT BIJ ONS TERECHT
indien u in problemen bent gekomen door een ruzie of conflict waar u zelf niet meer uit komt. Wij, Meijer & Liebregs, zijn in het kwaliteitsregister van de Mediation Federatie Nederland geregistreerd. U kunt bij ons terecht voor advies hoe u deze conflicten kunt aanpakken en met behulp van mediation kunt voorkomen dat het tot rechtszaken leidt. Wij kunnen ons ook desgewenst voor u en uw wederpartij stellen als uw beider mediator.

CONTACT
U kunt een afspraak met ons maken: telefonisch, via de mail of met behulp van ons contactformulier . Telefoon: wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 09.30 – 17.00 uur op 070-3063636.   Mail: c.liebregs@planet.nl of meijer.associes@planet.nl.

KOSTEN
Intake gesprek: hieraan zijn geen kosten verbonden.
Honorarium mediator(s): wij maken daarover met de partijen gezamenlijk een nadere afspraak.
Gefinancierde bijstand: wij zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als mediators. Indien u qua inkomen daarvoor in aanmerking komt, vragen wij voor u een toevoeging aan. Zie ook de website van de Raad voor rechtsbijstand (www.rvr.org).
Andere kosten, voor bijv. deskundigenadvies: alleen indien de mediators en partijen dit tijdens de mediation met elkaar afspreken